Åpningstider

Bemannet åpningstid utenom ferier/Normal opening hours:
(PS; Røde dager, se lenger nede)

Mandag: 11:00-16:00

Tirsdag: 11:00-21:00

Onsdag: 11:00-20:00  

Torsdag: 15:00-21:00

Fredag: 11:00-16:00

Lørdag: 11:00-16:00

Søndag: 11:00-16:00

Informasjon ang organisert klatring blir sendt ut til ledere og foreldre.

Stengte dager i Mai/Closed days in May:

1.Mai
9.Mai
17.Mai
20.Mai

Klatring i betjent åpningstid:

For å klatre med tau i Haugalandsveggen må du enten ha Brattkort eller Topptaukort eller være i følge med noen som har slikt kort. Vi har også en Autobelay, der klatrere uten kort kan få introduksjon i bruk av denne. Det må påregnes noe kø for å bruke Autobelay i de travleste periodene. På tirsdager fra 18.00 til 21.00 har vi noe ekstra kapasitet der vi kan tilby prøveklatring i den grad instruktør har tid/kapasitet. Buldreanlegget kan brukes av alle uten krav om Brattkort eller Topptaukort.

Brattkorttester avholdes i utgangspunktet på tirsdager mellom 18.00 og 21.00, men også helger og torsdager så langt instruktør er tilstede. Ring gjerne eller ta kontakt på annen måte for å avtale tid! Pris kr. 100,-.

Klatring i ubetjent åpningstid:

Medlemmer av Haugaland Klatrelag, som er over 18 år og har Brattkort og årskort/halvårskort, kan benytte hallen utover betjent åpningstid.

Members of Haugaland klatrelag can use our climbing hall outside of manned opening hours provided you are 18 years of age or older, hold a «Brattkort» certification and that you have bought a half year og annual entrance card.

Merk: Unntak fra de normale åpningstidene kan gjelde i forbindelse med høytider o.l.

Våre ordinære åpningstider er vist i tabellen til høyre