Klubbklatring

Klubbklatring foregår utenfor åpningstid og er derfor kun for HKL medlemmer med 3 måneder, halvt, eller årskort.
Hver torsdag fra kl. 20.00 er det klubbklatring for HKL medlemmer. Vi prøver å ha en person tilstede som gir nye klatrere litt tips om hvordan trene og teknikk. På disse kveldene får du møte andre klatre i klubben og det er alltid noen som kan sikre om en som ikke har fast klatrepartner.